Flexwerkers

Werkwijze

Wanneer FEM uw inschrijving met een geldig kopie van uw paspoort of ID kaart (voor- en achterkant) volledig heeft ontvangen, wordt u geregistreerd in ons betalingssysteem en ontvangt u een email met daarin uw inlogcodes van de online backoffice van FEM. In deze backoffice kunt u onder meer digitaal uw loonspecificaties inzien en uw contract.

Pas wanneer alle gegevens compleet zijn kunnen wij tot betaling van het salaris overgaan. Compleet is:  een getekend contract en een duidelijk leesbare kopie van een geldig paspoort of ID kaart en eventueel een bewijs dat u gerechtigd bent om in Nederland werkzaamheden te verrichten. Heeft u problemen met inloggen of heeft u hier vragen over? Stuur dan een email naar info@fembv.nl.