Payroll

Payroll betekent dat alle administratieve werkzaamheden die u verricht voor uw personeel, uitbesteed worden aan FEM. Niet alleen alle administratieve werkzaamheden, maar ook alle plichten en de financiële risico’s die daarmee samenhangen zijn daarmee verleden tijd voor u. En dat waarschijnlijk zelfs voor minder geld dan wanneer u deze werknemers zelf in dienst houdt. Het onderbrengen van medewerkers bij FEM is vooral interessant voor bedrijven waarin veel parttimers (< 30 uur) werken met een flexibel arbeidspatroon (variabele uren / hoog verloop).

De Voordelen van Payroll op een rijtje:

 • U loopt geen risico meer.
  Onverwachte uitgaven bij ziekte, leegloop en WAO komen niet langer voor uw rekening.
 • Tijdsbesparing.
  Alle administratieve handelingen worden u uit handen genomen. U moet daarbij onder andere denken aan verloning van uw medewerkers, ziekmeldingen, betermeldingen en het aanmaken van contracten.
 • U blijft de baas.
  Theoretisch gezien wordt u opdrachtgever in plaats van werkgever. In de praktijk blijft u voor uw werknemers de baas.
 • 5,5 jaar flexibiliteit.
  Nieuwe medewerkers kunnen 5,5 jaar flexibel ingezet worden, zodat u efficiënter kunt plannen en geen risico’s loopt op loondoorbetaling.
 • Sociale- en belastingwetgeving.
  FEM blijft op de hoogte van sociale en belastingwetgevingen.