Werkgevers

Wettelijk Minimum uurloon
Het bruto minimum uurloon hangt af van het aantal uren per week dat geldt voor een volledig dienstverband in uw organisatie. Voor een werknemer van 21 jaar of ouder is het minimum bruto uurloon per 1 juli 2020 als volgt:

Leeftijd                         38 uur per week  
21 jaar en ouder                 € 10,21              
20 jaar                                 € 8,17                  
19 jaar                                 € 6,13                
18 jaar                                 € 5,11              
17 jaar                                 € 4,04                       
16 jaar                                 € 3,52                      
15 jaar                                 € 3,07                 

ALGEMENE VOORWAARDEN NBBU
VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN ARBEIDSKRACHTEN (UITZENDEN EN PAYROLLING) EN ARBEIDSBEMIDDELING